Zomerkrant 2023 – Dag 1

Wat was het vandaag een feest! In de Camp waren 230 kinderen bij elkaar! We begonnen met het zingen van “Kom binnen, kom binnen, het feest kan beginnen!”. Daarna hebben we andere mooie liederen gezongen, ook christelijke liederen. We horen deze dagen Bijbelverhalen, over de Heere God, en hoe Hij mensen wil redden. Daarvoor heeft hij Zijn Zoon, de Heere Jezus, gegeven. God en Jezus willen heel graag overwinnaar voor ons zijn. Als we ons leven aan Jezus geven, verlost Hij ons van de zonde, dood en pijn. Vandaag hebben we het Bijbelverhaal van Mozes in het biezenmandje gehoord. Mozes werd geboren toen Farao koning was. Farao had zijn soldaten de opdracht gegeven om de kleine jongetjes te doden, zodat het volk Israël niet nog groter zou worden. Mozes werd door zijn moeder in het biezenmandje in de Nijl gelegd, zodat de soldaten hem niet konden vinden. God heeft Mozes gered. Na het Bijbelverhaal hebben de kinderen geknutseld, spelletjes of een speurtocht gedaan. De kinderen van groep 1 en 2 hebben iets heel moois geknutseld: Mozes in het biezenmandje.

Vandaag hebben we ook het themalied “Overwinnaar” gezongen. De tekst staat hieronder, als je wilt kan je oefenen zodat je morgen goed kan meezingen!

God redt door de Heere Jezus van de zonde, strijd en pijn,
Hij wil heel graag zondaars redden, overwinnaar voor je zijn!
Jezus, Hij is Overwinnaar, Hij verlost, heeft alle macht,
Jezus, Hij is Overwinnaar, in je zwakheid geeft Hij kracht.
Jezus, Hij is Overwinnaar, geef Hem eer, hoor naar Zijn stem,
Jezus, Hij is Overwinnaar, geef je leven dan aan Hem.

Morgen zijn we er weer! Kom je ook?! Neem gerust je vriendjes en vriendinnetjes mee. We luisteren weer naar een verhaal uit de bijbel. We gaan weer zingen, ook het themalied. En we hebben superleuke knutsels, spelletjes en een speurtocht! We starten om 10 uur in de Camp (De Bosrand 15-17 in Woudenberg). Welkom!